Yasal Ve Aydınlatma Metinleri

Açık Rıza Metni (Tarih:01.11.2023 Sürüm:01112023)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

AÇIK RIZA KONUSU KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Verisi, Adı, Soyadı, TCKN, Vergi Dairesi ve No'su ,İletişim Verisi, Telefonu, E-postası, Adresi

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerimin şirketinizce işlenmesine ve yurt içinde ve/veya yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılmasına rıza gösteriyorum ve onaylıyorum;
Şirketinizin kampanyalarından ve promosyonlarından haberdar olmayı tercih etmem halinde bana toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerimin yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğunuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarılması.
emlaktv24.com alan adlı internet sitemizde (“Portal”) konumlandırdığınız Çerezlerin aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılması:
Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, Portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
Portal’i analiz etmek ve Portal’in performansını arttırmak.Örneğin, Portal’i ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Portal’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Portal’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri gayrimenkuller ile ilgili benzer gayrimenkullerin gösterilmesini sağlamak.

Toplanan kişisel veriler, sunulan ürün ve hizmetlerden daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleriniz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketiniz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve şirketin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları kapsamında işlenebilmesine onay veriyorum.

Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası;
İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;
Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi;
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi;
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesine onay veriyorum

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, telefon numaram, e-posta adresim, isim ve soyismim ve sair kişisel verilerimin Emlaktv24 tarafından sağlanan satın alma alışkanlıklarının takibi, kampanya ve paket bilgilendirmeleri hizmetleri, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, Emlaktv24 nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi ve Emlaktv24 online anket çalışmalarına katılmam halinde web-sitesi ve online hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, Emlaktv24 iştiraklerine, anılan 3. kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.
Sayılan bilgiler ve belgeler bakımından; Emlaktv24’ nun bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama, işleme ve paylaşma hakkı tanındığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olacaktır. Yine bu bilgi ve belgeler bakımından Emlaktv24’ nun sahip olduğu/olacağı ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin gerektiğinde yurt dışına aktarılması konusunda rızam/ muvafakatim bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

x
Web Site Kullanım Şartları ve Çerez (Cookie) Bildirimi: Web Site (emlaktv24.com)'nin Kullanım Şartları sayfasında belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen emlaktv24.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Kabul ediyorum / Bildiriyi Kapat