Yasal Ve Aydınlatma Metinleri

Kullanım Şartları (Tarih:01.11.2023 Sürüm:01112023)

Lütfen, emlaktv24.com ‘u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Kullanıcı/Kullanıcılar: İlanları incelemek için web sitesine erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
Kurumsal Üye: Site’ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek üye olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler (emlak ofisleri, bankalar, inşaat firmaları, yurtlar)
Bireysel Üye: Siteye kişisel bilgilerini vererek üye olup ilanını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler

Aşağıda yazılı kullanım şartlarının tarafınızca şartsız ve koşulsuz kabul edilmemesi durumunda, emlaktv24.com sitesi ve söz konusu site üzerinden sağlanan hizmetlerin kullanımı mümkün değildir. Siteyi kullanmanız durumunda, bu sayfalarda yazılı kullanım şartlarını okuyup anladığınız ve herhangi bir itiraza yer olmaksızın peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Site’yi ziyaret ederek ve/veya Üye olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, tamamen anladığınızı ve Kullanım Koşullarını hiçbir itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

TUFAN OCAK KÜÇÜKÇEKMECE V.D. / 6330168690 şirketi (aşağıda kısaca emlaktv24.com olarak anılacaktır) emlakçı, gayrimenkulcü ve inşaat firmalarını son kullanıcı ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuştur.

Site’yi ziyaret eden Kullanıcılar ve Emlaktv24 arasında Üyelik Sözleşmesi akdedilen Üyeler, Site’yi kullanırken aşağıda belirlenen kurallarına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Emlaktv24, Site'de, Üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ve söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’ler ve Site Kullanıcıları tarafından görüntülenebilmesi için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı/Üye; Site’de yer alan hiçbir bilginin, görselin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını; Site’de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını; Emlaktv24’ün Site’ye diğer Kullanıcı/Üyeler tarafından yüklenen ilanların, içeriklerin ve görsellerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliliğini ve/veya doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığını; Emlaktv24’ın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer sağlayıcı olduğunu bildiğini ve Emlaktv24’ın bu bilgilere, görsellere ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüdü olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının/Üye’nin, Site’de yer alan herhangi bir ilan içeriğinden dolayı zarara uğraması halinde, Emlaktv24’ın, yöneticilerinin ve/veya ortaklarının bu zarardan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmayacağını bildiğini ve bunu bilerek Site kullanımını gerçekleştirdiğini kabul eder.Kullanıcı/Üye ayrıca Site üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Emlaktv24’ın herhangi bir bilgisinin, sorumluluğunun ve taahhüdünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı/Üye, Emlaktv24’ın Site’de yayınlanan ilanlara kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emlaktv24’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı / Üye, Site üzerinde diğer Kullanıcı / Üye, ilan ve içeriklerle ilgili, Site tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla Site’ye yüklediği fiyat, net-brüt metrekare, kat sayısı, bina yaşı, açıklama vb. bilgilerin, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu gayrimenkullerin internet üzerinde satışa arz edilmesi ve yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı'lar/Üye’ler, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, 3. Kişilerin fikri hakları da dahil herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin Emlaktv24 ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Emlaktv24’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Emlaktv24’ın yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Kullanıcı/Üye, böyle bir durumda Emlaktv24’ın zararını talep etmesi halinde Emlaktv24’ın tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Emlaktv24 yönetimi üyenin ve üye olmadan siteye giriş yapan kullanıcının işbu sayfada belirtilen kullanım şartlarına aykırı hareket etmesi ve/veya paylaşımda bulunması durumunda üyenin veya üye olmadan siteye giriş yapan kullanıcının site kullanımını engelleyebilir. Ayrıca aşağıdaki belirtilen girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı ve baki tutar:
- Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,
- Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,
- Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

Emlaktv24.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. Kullanıcı, Emlaktv24'ün bu husustaki iş ve işlemlerine karşı herhangi bir itirazı olmadığını, ileride bu durumdan ötürü herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağını, yine bu hususun KVKK kapsamında hukuki veya cezai anlamda bir yaptırım doğurmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı/Üye, Site tarafından ortaya konulan ve diğer Kullanıcı/Üye, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını; kendi ilanını, Site’de bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve/veya haksız rekabet yaratmak amacıyla başka ilanları kopyalamayacağı veya ilan içeriğine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve vb. unsurlar yerleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Emlaktv24’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlaktv24’ın Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı emlaktv24.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Emlaktv24'ün bu hususta herhangi bir tespitte bulunması halinde, ilgililer hakkında cezai ve hukuki her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı ve baki tutulmaktadır.

Üye, Site’de yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata ve işbu Kullanım Koşullarına aykırı unsurlar taşıması halinde Emlaktv24’ın ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda Emlaktv24’tan herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlaktv24’ın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda Emlaktv24’ın zararını talep etmesi halinde Emlaktv24’ın tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya emlaktv24.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Emlaktv24 tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin Emlaktv24’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

Kullanıcı/Üye, Site’yi kullanarak işbu Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Emlaktv24 tarafından belirlenen ve Site’de yayınlanan Gizlilik ve Çerez Politikasını okuduğu, anladığını ve Emlaktv24’ın işbu Kullanım Koşulları ile bahsi geçen Politikalarda hiçbir bildirim yapmaksızın ancak Site’de yayınlamak şartıyla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Emlaktv24 tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, Emlaktv24 tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Emlaktv24.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Emlaktv24’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-posta'lara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Kullanıcı olarak emlaktv24.com'a giriş yaptığınızda Emlaktv24, sunucunuzdan bilgilerinizi almakta ve kaydetmektedir. Bu bilgiler Google,Twitter,İnstagram ve Facebook pazarlama etiketleri için kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgiler için Emlaktv24 Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Sisteme talep bırakmış kullanıcıların iletişim bilgileri Emlaktv24 kurumsal müşterileriyle paylaşılacaktır. Kullanıcılar, üyelik başvuru formunun ’da yer alan Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ederek Emlaktv24.com 'a üye olabilirler.

Kullanıcı/Üye Kullanım koşulların dışında aşağıdaki 7 maddeyi anlayarak okuduğunu peşinen kabul etmektedir :
1- Gizlilik ve Güvenlik Politikası
2- Çerez ve Cookie Aydınlatma Metni
3- Mesafeli Satış Sözleşmesi
4- Teslimat ve İade Sözleşme Politikası
5- Açık Rıza Metni
6- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni(KVKK)
7- Üyelik Hizmet Sözleşmesi

Kullanıcı/Üye ileri tarihlerde Kullanım Koşullarımıza veya yukarda yazılan 7 Maddeye yönelik yapılacak tüm güncelleştirmeleri/değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır. Kullanım koşullarımıza ve diğer yukardaki 7 Maddeye yönelik güncelleştirmeler/değişiklikler üye'nin vermiş olduğu e-posta adresine gönderilecek ve ayrıca bu sayfada/sitede ilgili sürüm ve tarih yayınlamak koşullu ile yayına verilecektir. E-posta ile olan bildirimler; güncelleştirmeleri, koşullarımızı açıklamak ve koşulların sizin için şeffaf kalmasını sağlamak amacıyla yapılacaktır. Yapılacak güncelleştirmeleri/değişiklikleri kabul etmiyorsanız bu yeni koşullar geçerlilik kazanmadan önce emlaktv24.com'un hesaplarınızı kapatarak ürün ve hizmetlerimizi kullanmayı bırakabilirsiniz.

İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

x
Web Site Kullanım Şartları ve Çerez (Cookie) Bildirimi: Web Site (emlaktv24.com)'nin Kullanım Şartları sayfasında belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen emlaktv24.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Kabul ediyorum / Bildiriyi Kapat